Φυλλομετρητής Internet Explorer

 Στο φυλλομετρητή Internet Explorer, η ενεργοποίηση της JavaScript γίνεται από την επιλογή Internet Options (Επιλογές Internet) από το μενού Tools (Εργαλεία):

Μετά επιλέγετε την καρτέλα Security (Ασφάλεια) και πατάτε το κουμπί “Default level (Προεπιλεγμένο επίπεδο)”:Το κουμπί θα απενεργοποιηθεί και τότε θα έχετε επιλέξει το Medium-high Security Level (Μεσαίο-υψηλό Επίπεδο Ασφάλειας) στο οποίο η Javascript είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε το κουμπί “OK” για την αποδοχή των αλλαγών.

Φυλλομετρητής Mozilla Firefox

 

Στο φυλλομετρητή Mozilla Firefox, η ενεργοποίηση της JavaScript γίνεται από την επιλογή Options (Επιλογές) από το μενού Tools (Εργαλεία):Μετά επιλέγετε την καρτέλα Content (Περιεχόμενο) και μαρκάρετε την επιλογή “Enable Javascript (Ενεργοποίηση Javascript)”:Πατήστε το κουμπί “OK” για την αποδοχή των αλλαγών.


Φυλλομετρητής Opera

 Στο φυλλομετρητή Opera, η ενεργοποίηση της JavaScript γίνεται από την επιλογή Preference (Προτιμήσεις) από το μενού Tools (Εργαλεία):Μετά επιλέγετε την καρτέλα Advanced (Για Προχωρημένους) και από το αριστερό μενού επιλέγετε το Content (Περιεχόμενο) και μαρκάρετε την επιλογή “Enable Javascript (Ενεργοποίηση Javascript)”:Πατήστε το κουμπί “OK” για την αποδοχή των αλλαγών.

Φυλλομετρητής Chrome


Στο φυλλομετρητή Chrome η ενεργοποίηση της JavaScript γίνεται από το εικονίδιο που δείχνει το βελάκι. Επιλεγούμε Options:Στο παράθυρο Google Chrome Options επιλέγουμε την καρτέλα “Under the Hood” και μετά επιλέγουμε "Content settings":Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε "JavaScript" στην λίστα και επιλέγουμε "Allow all sites to run JavaScript"Πατήστε το κουμπί “Close” για την αποδοχή των αλλαγών.